Home

Contact

 

Boeken
Boeken schrijven is het leukste wat er is, omdat dit je als tekstschrijver de mogelijkheid biedt om helemaal in een onderwerp te duiken. Ik schrijf dan ook graag boeken in opdracht, of lever daaraan bijdragen. Dit leidde tot nu toe tot de volgende resultaten:

Praktische lessen over marketing en communicatie in de zorg. Het begint met een zesje. Mijn eerste publieksboek, 112 pagina’s. Niet in opdracht geschreven dus, maar gewoon voor de boekhandel. Totstandgekomen in samenwerking met collega-journalist Ellen Kleverlaan en eind 2008 – net voor de kerst – uitgekomen. Het begint met een zesje gaat nu eens niet uit van de markeringtheorie (zoals andere boeken over markering in de zorg wťl doen), maar neemt praktische verhalen uit diverse segmenten van de zorg als uitgangspunt. Bestellen? Kijk op www.kluwershop.nl.

Zorgagenda 2008-2010. Dit boekje van 44 pagina’s gaf Prismant, de zakelijke dienstverlener voor de Nederlandse gezondheidszorg, begin 2008 uit. Het laat vanuit verschillende invalshoeken zien welke onderwerpen in de resterende kabinetsperiode voor de gezondheidszorg op de agenda staan. Ik schreef het op basis van tien interviews, met onder andere minister Ab Klink van VWS, Atie Schipaanboord van NPCF en Pieter Hasekamp van ZN.

Alle patiŽnten aan zet. Decubitus en incontinentie in breder perspectief. Een boekje van 52 pagina’s geschreven in opdracht van Nefemed en in januari 2008 uitgekomen. Doel van dit boekje was nuancering van de beeldvorming over decubitus en incontinentie.

Op het grensvlak van praktijk en politiek. Weer een uitgave van Prismant. Dit boekje (48 pagina’s) verscheen in oktober 2006, kort voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november, en bevat adviezen aan de nieuwe minister voor VWS.

Farma Merk Waardig. Apotheker Geert van der Wijst wilde op waardige wijze afscheid nemen van het Farma Innovatie Discussie Platform, dat hij zelf had opgericht. Hij vroeg daarom aan 26 auteurs om hun persoonlijke visie te geven op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en de rol van de farmacie daarin in het bijzonder. Dit alles in het jaar waarin de stelselherziening in de zorg een feit werd. Het resultaat is dit boek (176 pagina’s). Tien auteurs wilden wel meewerken, maar vroegen om een ghostwriter om hun gedachten in teksten te vangen.

ZoŲnosen als gezondheidsrisico, kennisdeling tussen artsen en dierenartsen. De Vereniging Voor Arts en Auto publiceerde dit boek (128 pagina’s) in november 2004 in een oplage van 12.500, in het kader van haar tachtigjarig bestaan. Ik verzorgde de tekst en begeleidde de productie. Met dit boek wil de VVAA kennisdeling tussen artsen en dierenartsen tot stand brengen over een onderwerp dat hen beiden aangaat: ziekten die tussen dieren en mensen overdraagbaar zijn. Het boek is nu verplicht lesmateriaal in de opleiding diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht.

Manisch depressief. Het dagelijks leven. Dit boek is deel vier van een uitgave van Mark Two Communications over bipolaire stoornissen en verscheen in oktober 2004. Ik leverde de tekst voor het hoofdstuk "PatiŽnt moet expert van eigen ziektebeeld worden", over de rol van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen voor mensen met een manisch-depressieve stoornis.

Dagbehandeling in ziekenhuizen. Elma Klijn en Suzan Hesp verzorgden de redactie van dit boek dat in 2003 bij uitgeverij Lemma verscheen. Ik schreef voor het hoofdstuk "Medische ontwikkelingen" de tekst "Robotchirurgie: robodoc op de OK", blz. 40-43.

U overweegt een borstvergroting. Goed geÔnformeerd naar de plastisch chirurg. Een boek van plastisch chirurg dr Leo-Peter van der Weij, bestemd voor vrouwen die overwegen een borstvergroting te nemen en die zich eerst terdege willen laten informeren over alle voor- en nadelen van deze esthetische verrichting. Het boek (104 pagina’s) verscheen in 2002, de uitgave ervan werd mede mogelijk gemaakt door MediNova. Ik verzorgde de eindredactie en schreef het hoofdstuk "Voorgeschiedenis: de speurtocht naar de ideale borst", over de geschiedenis van de borstvergroting.

De lap-band. De permanente oplossing tegen overgewicht. Robert van der Wilt leverde de basistekst van dit boekje (48 bladzijden), dat in 2001 werd gemaakt in opdracht van Body Services. Ik verzorgde de eindredactie.

De muis die brulde. Dertig jaar centrale sterilisatie in Nederlandse ziekenhuizen. Dit boek (132 pagina’s) verscheen in 2000 als spin-off van het tijdschrift Medisch Nieuws bij Elsevier in een oplage van duizend stuks. Het beschrijft de ontwikkeling van de centrale sterilisatieafdeling in de Nederlandse ziekenhuizen vanaf de oprichting van de beroepsvereniging, de Centrale Sterilisatie Club, in1969, tot aan het dertigjarig bestaan in 1999. In oktober 2005 bracht het medisch bedrijf Interster International een tweede druk op de markt in een oplage van 750 stuks, waarvoor ik een aanvullend hoofdstuk schreef.

Medisch Nieuws Jaarboek. Samen met de toenmalig hoofdredacteur van Medisch Nieuws, Ronald van Geenen, voerde ik de redactie over dit naslagwerk voor de ziekenhuizen en de medische industrie. Van dit boek verschenen drie edities: 1997/1998 (418 pagina’s), 1998/1999 (514 pagina’s) en 1999/2000 (542 pagina’s).

25 jaar hameren op kwaliteit. Het jubileumboekje van de Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatie Technici (36 pagina’s), dat in 1996 verscheen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging. Het schetst de geschiedenis van de VZI aan de hand van interviews met de vijf voorzitters.

Medische disposables in perspectief. Een klein boekje uit 1992 (20 pagina’s), geschreven in opdracht van branchevereniging Nefemed, dat tot doel had helderheid te bieden in de discussie over de milieulast van disposable versus reusable medische hulpmiddelen.